laser4u

רח' ירושלים 39, קרית אונו
העתיד של רפואת השיניים נמצא ממש כאן. בזכות טיפולי שיניים בשילוב לייזר ניתן לבצע את כל ההליכים הרפואיים באופן מדוייק יותר, מהיר יותר, ללא זריקות וללא מקדחות!